Jan Jägerfjord

Under 30 år var Jan verksam som officer och överstlöjtnant i Försvarsmakten. Befattningar som chef för Arméns ledarskapscentrum, utbildningschef och stabschef vid jägarregementet i Kiruna gav Jan erfarenheter av hur viktigt ett bra ledarskap är för prestationer och effektivitet i arbetslag. Dessa erfarenheter tog Jan med sig när han 2001 startade sitt företag Qvalitetsbaserat ledarskap AB (QBL) och började arbeta som konsult. Inriktningen är ledarskaps- och grupputveckling.

Kompetenser som tillämpas:

  • certifierad handledare för Utveckling Grupp Ledare, se ugl
  • certifierad handledare för Utvecklande ledarskap, se UL
  • handledare för Ledarskap och självkännedom, se LoS
  • handledare i debriefing- och avlastningssamtal
  • handledare i meditation

Välkommen att ta kontakt:
Epost: info@qbl.se
Mobil: +46705525416
Adress: Strandvägen 4, 980 10 Vittangi

Som projektledare har Jan genomfört större uppdrag åt Försvarsmaktens Centrum för Ledarskap rörande nya utbildningsmetoder i armén.  Försvarsmaktens logistik i Boden rörande försvarets framtida ammunitionsförsörjning. Senaste projektet var ”Kirunaprojektet”, som handlade om organisationsutveckling av Peab/Byggs affärsområde i Kiruna.

Nätverk bl a Competenscompagniet AB, Umeå Universitets läkarutbildning och Core Code.